ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลําใยอุปถัมภ์) ต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 พ.ย.61

 

Copyright © 2015 - 2018. ศูนย์ใหญ่เปิ่น กาแฟโบราณอู่ทอง